Rakentamisen aloituskokous pidetty 2.8.2010

Posted by & filed under .

Härkämäen observatorion kerhotalon virallinen rakentamisen aloituskokous pidettiin Varkauden kaupungintalolla 2.8.2010 klo 9 – 10. Paikalla olivat pääsuunnittelija Markku Wacklin, hankkeen vetäjä Hannu Aartolahti, apuvetäjä Veli-Pekka Hentunen, LVI-vastaava Martti Koistinen ja kaupungin rakennusvalvonnasta Heikki Sinkko ja Harri Hiltunen. Kokousessa todettiin, että hankepaperit on kunnossa ja hankkeen toteuttajalla eli Warkauden Kassiopeia ry:llä tarvittava tieto ja osaamisen hankkeen toteuttamista varten. Ennen rakennustöiden aloittamista odotamme vielä ELY-keskuksen rahahakemuspapereita, jotta yhdistys saa ns. alkurahan eli 20% tukisummasta heti käyttöönsä. Tämän jälkeen neuvottelemme lainatilin käytöstä Nordean kanssa. Talkootyöt pääsevät käyntiin kuitenkin toivon mukaan elokuussa. Aivan ensi vaiheessa kaivetaan maapohja auki ja tehdään porakaivo. Jäsenistölle on tiedossa erilaisia talkoita seuraavan reilun kahden vuoden ajan. Niistä tullaan tiedottamaan pääasiassa sähköpostilistan kautta. Hankesuunnitelman mukaan rakennusaikaa on 31.3.2013 saakka.

You must be logged in to post a comment. Log in